CENÍK PŘÍPRAVKŮ

(platnost od 1.6.2016)

GASTROENTEROLOGIE

přípravek léková forma a
velikost balení
účinná látka cena* úhrada doplatek
Vivomixx por plv sol 10x4,4 g viz info k přípravku 550,00 0,00 550,00

DERMATOLOGIE

přípravek léková forma a
velikost balení
účinná látka cena* úhrada doplatek
Rosalox  krém 40 g Metronidazol 1% 228,00 228,00 0,00

*Doporučená cena je vypočtená dle Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví a na základě aktuální legislativy
Výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na celé koruny
Ve sloupci "doplatek" je uvedena částka, kterou pacient doplácí bez regulačního poplatku 30 Kč

Vivomixx, Rosalox